کتاب های چاپ شده
کتاب های در دست چاپ
درباره ما
حوزه انتشارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور سهولت در دسترسی کتابهای منتشر شده توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه و خرید آنلاین کتاب ها و دستاوردها، تصمیم به راه اندازی این وب سایت نموده است. امید است که مورد قبول دانشجویان، اعضای هیات علمی و جامعه علمی کشور باشد.